Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018
Ομάδες Εποπτείας σε θέματα Αναπτυξιακής Λογοθεραπείας 2018-2019

Ομάδες Εποπτείας σε θέματα Αναπτυξιακής Λογοθεραπείας 2018-2019

Έχουν ως στόχο την εκπαίδευση Λογοθεραπευτών σε δεξιότητες αξιολόγησης, διάγνωσης και παρέμβασης σε παιδιά και εφήβους που παρουσιάζουν αναπτυξιακές διαταραχές στην επικοινωνία και τη γλώσσα.