Βασικό Σεμινάριο ΜΑΚΑΤΟΝ
Αθήνα
18-19 Φεβρουαρίου 2023

Τo Ινστιτούτο ΙΕΕΛ σε συνεργασία με το Makaton Ελλάς, διοργανώνουν στην Αθήνα σεμινάριο εκπαίδευσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

To Ινστιτούτο ΙΕΕΛ σε συνεργασία με το Makaton Ελλάς, διοργανώνουν στην Αθήνα Σεμινάριο εκπαίδευσης στο Γλωσσικό Πρόγραμμα ΜΑΚΑΤΟΝ στις 18-19 Φεβρουαρίου 2023.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (Παιδοψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Λογοπεδικούς, Εργοθεραπευτές, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Δασκάλους, κ.λ.π.).

Έχει 4 ενότητες, διάρκεια 2 ημέρες και αφορά επαγγελματίες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το Γλωσσικό Πρόγραμμα ΜΑΚΑΤΟΝ με τα περιστατικά τους και τις οικογένειές τους. Παρέχει πληροφορίες για το τι είναι το πρόγραμμα, εκπαιδεύει στη χρήση νοημάτων και συμβόλων των σταδίων 1-4 και δίνει διδακτικές τεχνικές για τη σωστή χρήση του προγράμματος.

Ημερομηνίες διεξαγωγής : 18-19 Φεβρουαρίου 2023

Ώρες διεξαγωγής : 9:30-15:00

Υποβολή αιτήσεων: Έως 03 Φεβρουαρίου 2023

Χώρος:  Arion Athens Hotel

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις: παρακαλούμε επικοινωνήστε στο seminar@ieel.edu.gr

Κόστος συμμετοχής : 180 ευρώ

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται:

  • Επιστημονικά άρθρα
  • Υλικό σε ψηφιακή μορφή
  • Βεβαίωση παρακολούθησης
  • Καφές, ελαφρύ γεύμα