Βασικό Σεμινάριο ΜΑΚΑΤΟΝ
Θεσσαλονίκη
30-31 Μαρτίου 2024

Τo Ινστιτούτο ΙΕΕΛ σε συνεργασία με το Makaton Ελλάς, διοργανώνουν στην Αθήνα σεμινάριο εκπαίδευσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

To Ινστιτούτο ΙΕΕΛ σε συνεργασία με το Makaton Ελλάς, διοργανώνουν στην Θεσσαλονίκη Σεμινάριο εκπαίδευσης στο Γλωσσικό Πρόγραμμα ΜΑΚΑΤΟΝ στις 30-31 Μαρτίου 2024

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (Παιδοψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Λογοπεδικούς, Εργοθεραπευτές, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Δασκάλους, κ.λ.π.).

Έχει 4 ενότητες, διάρκεια 2 ημέρες και αφορά επαγγελματίες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το Γλωσσικό Πρόγραμμα ΜΑΚΑΤΟΝ με τα περιστατικά τους και τις οικογένειές τους. Παρέχει πληροφορίες για το τι είναι το πρόγραμμα, εκπαιδεύει στη χρήση νοημάτων και συμβόλων των σταδίων 1-4 και δίνει διδακτικές τεχνικές για τη σωστή χρήση του προγράμματος.

Ημερομηνίες διεξαγωγής : 30-31 Μαρτίου 2024

Ώρες διεξαγωγής : 9:30-15:00

Υποβολή αιτήσεων: Έως 22 Μαρτίου 2024

Χώρος:  Κέντρο Παρέμβασης & Θεραπείας «Επί Κοινωνώ», διεύθυνση: Βερατίου 5, 546 29, Θεσσαλονίκη

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις: παρακαλούμε επικοινωνήστε στο seminar@ieel.edu.gr

Κόστος συμμετοχής : 180 ευρώ

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται:

  • Επιστημονικά άρθρα
  • Υλικό σε ψηφιακή μορφή
  • Βεβαίωση παρακολούθησης
  • Καφές, ελαφρύ γεύμα