ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Ενδυναμώνοντας τη σχέση θεραπευτών-γονέων με αναπτυξιακές ή ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες (Ι). Μια εισαγωγή», 21 Ιανουαρίου 2024

Αυτό το Βιωματικό εργαστήρι μπορεί να αποτελέσει μία εισαγωγή με στόχο να αναδειχθεί η σπουδαιότητα της σχέσης μεταξύ γονέων και θεραπευτών που «δουλεύουν» με το παιδί και πώς αυτή συμβάλει στη θεραπεία τους.

Στόχος του εργαστηρίου είναι να αναδειχθεί τι διευκολύνει και τι δυσκολεύει στην επικοινωνία με τους γονείς. Θα ανιχνευθούν τρόποι για το πώς μπορούν οι θεραπευτές να μπαίνουν πιο εύκολα στη θέση του άλλου και θα τονιστεί η σημασία της θετικής προσέγγισης και λειτουργικής επεξεργασίας των δυσκολιών που προκύπτουν κατά τη συνεργασία με τους γονείς.
Ο βιωματικός χαρακτήρας του εργαστηρίου θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να βιώσουν, αισθανθούν και κατανοήσουν νέους τρόπους για μια πιο λειτουργική επικοινωνία που βοηθάει τη σχέση γονέων -θεραπευτών.

Οι συμμετέχοντες μέσω βιωματικών ασκήσεων θα «ανακαλύψουν» νέους τρόπους επικοινωνίας και σχετίζεσθαι, δουλεύοντας ατομικά, σε δυάδες και μικρές ομάδες.
Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου θα αξιοποιηθούν συγκεκριμένες αρχές της Συστημικής επιστημολογίας, της καταξιωτικής προσέγγισης (appreciative approach) της Elspeth McAdam και του process work.

 

Τόπος Διεξαγωγής: Αθήνα (Ξενοδοχείο «Arion Athens Hotel»)

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 21/1/2024

Ώρες Διεξαγωγής: 10:00 έως 14:00

Εισηγήτριες: Αγγέλα Μεννή, Κοινωνική Λειτουργός, Συστημική – Ομαδική ψυχοθεραπεύτρια & Αντωνιάννα Σπανού, Παιδοψυχιάτρος