Γ’ Κύκλος Εποπτειών Αναπτυξιακής Λογοθεραπείας 2021-2022

}

Διάρκεια: 24 ώρες

Συναντήσεις: 10

Πιστοπ. παρακολούθησης

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας (ΙΕΕΛ) ανακοινώνει την έναρξη αιτήσεων για τον Γ΄ Κύκλο Εποπτειών Αναπτυξιακής Λογοθεραπείας για την περίοδο 2021-2022.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ COURSE

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας (ΙΕΕΛ) ανακοινώνει την έναρξη αιτήσεων για τον Γ΄ Κύκλο Εποπτειών Αναπτυξιακής Λογοθεραπείας για την περίοδο 2021-2022.

Η ομάδα διαρκεί ένα ακαδημαϊκό έτος από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο και περιλαμβάνει 8 τρίωρες συναντήσεις.

Οι συμμετέχοντες στο Γ΄ Κύκλο παρακολουθούν θέματα σχετικά με την Αφηγηματική Ικανότητα, Βαθμολόγηση Αφηγήματος, τις Επιτελικές λειτουργίες, τη ΔΕΠΥ, τη Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας, τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, τον Αυτισμό, την Εργαζόμενη Μνήμη και  εκπαιδεύονται στη χορήγηση και ερμηνεία σταθμισμένων εργαλείων αξιολόγησης και ερωτηματολογίων, ασχολούνται με τη μελέτη και ανάλυση κλινικών περιπτώσεων.

Ο τρόπος παρακολούθησης μπορεί να είναι δια ζώσης ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Επιλέγετε τον τύπο παρακολούθησης κατά τη συμπλήρωση της αίτησής σας.

 

Επόπτης:

Βογινδρούκας Ιωάννης, Λογοπεδικός PhD

Βοηθοί Επόπτες:

Χελάς Ευριπίδης-Νικόλαος, Λογοπεδικός MSc

Καραμπούλα Νατάσα, Λογοθεραπεύτρια

Σασματζόγλου Ηλίας, Λογοθεραπευτής

 

Υποβολή αιτήσεων: Έως 02.08.2021

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις: παρακαλούμε επικοινωνήστε στο epopteies@ieel.edu.gr