Δ’ Κύκλος Εποπτειών Αναπτυξιακής Λογοθεραπείας 2021-2022

}

Διάρκεια: 24 ώρες

Συναντήσεις: 10

Πιστοπ. παρακολούθησης

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας (ΙΕΕΛ) ανακοινώνει την έναρξη αιτήσεων για τον Δ΄ Κύκλο Εποπτειών στην Αναπτυξιακή Λογοθεραπεία για την περίοδο 2021-2022.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας (ΙΕΕΛ) ανακοινώνει την έναρξη αιτήσεων για τον Δ΄ Κύκλο Εποπτειών στην Αναπτυξιακή Λογοθεραπεία για την περίοδο 2020-2021.

Η ομάδα διαρκεί ένα ακαδημαϊκό έτος από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο.

Οι συμμετέχοντες στον Δ΄ Κύκλο ασχολούνται με την παρουσίαση και ανάλυση κλινικών περιπτώσεων, τις οποίες οι ίδιοι παρακολουθούν και παρουσιάζουν την εξέλιξη και τις τεχνικές παρέμβασης που χρησιμοποιούν. Η παρακολούθηση της εξελικτική πορείας, οι αξιολογητικές δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται, καθώς και  το θεραπευτικό πλάνο του κάθε περιστατικού προκύπτει από τη συζήτηση στην ομάδα.

Ο τρόπος παρακολούθησης μπορεί να είναι δια ζώσης ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Επιλέγετε τον τύπο παρακολούθησης κατά τη συμπλήρωση της αίτησής σας.

 

Πληροφορίες:

Επόπτης:

Βογινδρούκας Ιωάννης, Λογοπεδικός PhD

Βοηθοί Επόπτες:

Χελάς Ευριπίδης-Νικόλαος, Λογοπεδικός MSc

Υποβολή αιτήσεων: Έως 02.08.2021

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις: παρακαλούμε επικοινωνήστε στο epopteies@ieel.edu.gr