ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: «Παιχνίδι» 27 Νοεμβρίου 2022

To παιχνίδι είναι απαραίτητο συστατικό της ανθρώπινης ανάπτυξης. Παίζοντας μαθαίνουμε να κινούμαστε, να σκεφτόμαστε, να μιλάμε, να φανταζόμαστε, να κοινωνικοποιούμαστε. Η πορεία του παιχνιδιού είναι από τους πιο αξιόπιστους δείκτες υγιούς αναπτυξιακής και ψυχοσυναισθηματικής ωρίμανσης, γιατί αποτυπώνει όλη τη γνώση του κόσμου. Αυτό κάνει την εμφάνισή του πρώιμα, μέσω της ευχαρίστησης που παίρνει το βρέφος από τις πρώτες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και εξελίσσεται, όσο περιπλέκονται οι συνθήκες και το περιβάλλον.

Η γλώσσα είναι το κύριο συστατικό της κοινωνικής επικοινωνίας και των γνωστικών δεξιοτήτων. Χιλιάδες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί για να κατανοηθεί ο τρόπος της γλωσσικής ανάπτυξης, όπου αποδεικνύουν ότι η γλώσσα αναπτύσσεται όταν τα παιδιά αλληλεπιδρούν και γνωρίζουν το περιβάλλον, εμποτίζοντας αυτή τη χαρά της συνύπαρξης με το παιχνίδι.

 

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται:

 

  • Η σύνδεση του παιχνιδιού με τη γλώσσα.
  • Τα επιστημονικά δεδομένα που προέρχονται από τον χώρο της νευρολογίας και αποδεικνύουν την άρρηκτη σχέση.
  • Η εξαγωγή συμπερασμάτων για τη γλωσσική κατάσταση και θεραπευτικές ανάγκες ενός παιδιού σε σχέση με την ανάπτυξη παιχνιδιού.
  • Η ανάπτυξη του παιχνιδιού και χειρισμός της γλώσσας σε διάφορες διαγνωστικές κατηγορίες
  • Η φιλοσοφία της παρέμβασης που βασίζεται στην αναπτυξιακή ετοιμότητα των παιδιών: στην εκτύλιξη της αναπαράστασης με τον χειρισμό αντικειμένων.

 

Εισηγήτρια: Φωτεινή Καντάκου, Λογοθεραπεύτρια-Φιλόλογος

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 27 Νοεμβρίου 2022

Τρόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακό Εργαστήριο

Ώρες Διεξαγωγής: 9:30 πμ – 1:30μμ