Σεμινάριο Ενίσχυσης και Εμβάνθυνσης
ΜΑΚΑΤΟΝ
Αθήνα 24-25-26 Ιουνίου 2022

To Ινστιτούτο ΙΕΕΛ σε συνεργασία με το Makaton Ελλάς, διοργανώνουν στην Αθήνα σεμινάριο εκπαίδευσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

To Ινστιτούτο ΙΕΕΛ σε συνεργασία με το Makaton Ελλάς, διοργανώνουν στη Αθήνα Σεμινάριο Ενίσχυσης και Εμβάνθυνσης στο γλωσσικό πρόγραμα MAKATON (Enhancement) στις 24-25-26 Ιουνίου 2022.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (Παιδοψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Λογοπεδικούς, Εργοθεραπευτές, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Δασκάλους, κ.λ.π.).

Έχει 6 ενότητες, διάρκεια 2  1/2 μέρες και αφορά επαγγελματίες που έχουν παρακολουθήσει το βασικό σεμινάριο και έχουν χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα στην κλινική και εκπαιδευτική τους πράξη. Παρέχει εκπαίδευση στα στάδια 5-8 και εμβαθύνει στη χρήση του προγράμματος στο μορφολογικό και πραγματολογικό επίπεδο της γλώσσας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ημερομηνίες Διεξαγωγής :  Αθήνα 24-25-26 Ιουνίου 2022

Ώρες διεξαγωγής:

  • 1η μέρα: 17:00-20:00
  • 2η μέρα: 9:00-16:00
  • 3η μέρα: 9:00-16:00


Υποβολή αιτήσεων:
Έως 17 Ιουνίου 2022

Χώρος διεξαγωγής : Θα ανακοινωθεί αργότερα

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις: παρακαλούμε επικοινωνήστε στο seminar@ieel.edu.gr

Κόστος συμμετοχής : 220 ευρώ

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται:

  • Επιστημονικά άρθρα
  • Υλικό σε ψηφιακή μορφή
  • Βεβαίωση παρακολούθησης
  • Καφές, ελαφρύ γεύμα