Σεμινάριο Εντατικής Αλληλεπίδρασης
Αθήνα 18-19 Νοεμβρίου 2023

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας (ΙΕΕΛ) σε συνεργασία με το Intensive Interaction Institute της Μ. Βρετανίας, διοργανώνουν το διήμερο βασικό σεμινάριο στην Εντατική Αλληλεπίδραση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας (ΙΕΕΛ) σε συνεργασία με το Intensive Interaction Institute της Μ. Βρετανίας, διοργανώνουν το διήμερο βασικό σεμινάριο στην Εντατική Αλληλεπίδραση.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς που ασχολούνται με ενήλικες και παιδιά με Αυτισμό, καθώς επίσης και σε γονείς, και εστιάζεται στις επικοινωνιακές ανάγκες των ατόμων που δεν έχουν καταφέρει ή δεν έχουν καταλάβει για ποιο λόγο χρησιμοποιείται η ομιλία.

Το πρόγραμμα Εντατικής Αλληλεπίδρασης είναι μια προσέγγιση στην οποία ο ειδικός είναι η βασική εκπαιδευτική πηγή καθώς χρησιμοποιώντας τις εκφράσεις προσώπου, τη φωνή και τη γλώσσα του σώματος εμπλέκει τον εκπαιδευόμενο σε μια εξελικτική ακολουθία δραστηριοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Οι δραστηριότητες αυτές παρέχουν στο άτομο με επικοινωνιακές και μαθησιακές δυσκολίες τη δυνατότητα να μάθει τις προ – γλωσσικές δεξιότητες της επικοινωνίας, όπως είναι η αλληλεπίδραση με τους άλλους, η εναλλαγή σειράς, η χρήση και κατανόηση της βλεμματικής επαφής, η χρήση και κατανόηση των εκφράσεων του προσώπου και το μοίρασμα της προσοχής.

 

Το πρόγραμμα του Σεμιναρίου περιλαμβάνει:

  • Τι είναι το πρόγραμμα Εντατικής Αλληλεπίδρασης.
  • Πως μαθαίνουν οι άνθρωποι να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν, βασικές αρχές της επικοινωνίας.
  • Βασικές αρχές του προγράμματος Εντατικής Αλληλεπίδρασης.
  • Πως χρησιμοποιείται το Πρόγραμμα Εντατικής Αλληλεπίδρασης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

Διοργανωτής: ΙΕΕΛ – Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας
Εισηγητές:
  • Χελάς Ευριπίδης Νικόλαος, Λογοθεραπευτής MSc, Coordinator IntensiveInteraction, Διευθυντής Ινστιτούτου Έρευνας και Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας
  • Δρ Ιωάννης Βογινδρούκας, Λογοπεδικός, Εκπρόσωπος του Intensive Interaction Greece, Επιστημονικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας και Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας (ΙΕΕΛ)
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 18-19 Νοεμβρίου 2023
Ώρες Διεξαγωγής: 18 Νοεμβρίου 2023 9:00-16:00
19 Νοεμβρίου 2023 10:00-17:00
Καταληκτική Ημερομηνία Εγγραφών: 10/11/2023
Τόπος διεξαγωγής: Acropollis Hill Hotel
Συμμετέχοντες: Λογοπεδικοί/ Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ειδικοί Παιδαγωγοί, Εργοθεραπευτές, Παιδοψυχίατροι, Ψυχολόγοι, Δάσκαλοι, Γονείς ατόμων με Αυτισμό
Κόστος: 270 €

Η εγγραφή περιλαμβάνει:

Παρακολούθηση σεμιναρίου, εκπαιδευτικό υλικό, σημειώσεις, Βεβαίωση παρακολούθησης, καφέ & ελαφρύ γεύμα.

Πληροφορίες: grammateia@ieel.edu.gr