Ένας από τους κύριους στόχους του ΙΕΕΛ είναι η υποστήριξη της έρευνας στον τομέα της Λογοθεραπείας σχετικά με την παρέμβαση και την αξιολόγηση. Πρόσφατα δύο νέα ερευνητικά έργα μας απασχολούν:

 

1. Προσαρμογή και στάθμιση του APLSC (Assessment of Pragmatic Language and Social Communication) (Hyter& Applegate, 2012)

Οι πραγματολογικές  και  οι κοινωνικές και οι επικοινωνιακές λειτουργίες της γλώσσας, επιτρέπουν σε κάποιον να κατανοεί τις κοινωνικές καταστάσεις, να χρησιμοποιεί τη γλώσσα κατάλληλα σε διαφορετικές περιστάσεις καθώς και να συμπεριφέρεται κατάλληλα σε αυτές (Coggins, Timler, &  Olswang,  2001; 2007; Hyter, 2012; Hyter & Sloane, 2013; Timler, 2008). Βασιζόμενο στην παρατήρηση και τη γνώση του παιδιού, το APLSC αξιολογεί το παιδί και τις αλληλεπιδράσεις του με τους συνομηλίκους του, τα μέλη της οικογένειας ή/και άλλα πρόσωπα στη ζωή του παιδιού.

Το APLSC περιλαμβάνει μετρήσεις βασισμένες σε παιδιά  ηλικίας 4 έως 6 ετών. Ένας επαγγελματίας που έχει ασχοληθεί με το παιδί για τουλάχιστον ένα μήνα μπορεί να απαντήσει στο APLSC. Στους επαγγελματίες μπορούν να περιλαμβάνονται (χωρίς ωστόσο  να περιορίζονται μόνο σ’ αυτούς) δάσκαλος γενικής ή ειδικής τάξης, φροντιστής, κοινωνικός λειτουργός, εργοθεραπευτής, ειδικός ψυχικής υγείας .

Για περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα επικοινωνήστε με  την Dr. Yvette D. Hyter, Ph.D., CCC-SLP, Department of Speech Pathology & Audiology, Western Michigan University, Kalamazoo, MI 49008 – yvette.hyter@wmich.edu ή  με τον  Δρ Ι. Βογινδρούκα  vogindroukas@ieel.edu.gr

 


 

2. Εντατική Αλληλεπίδραση – ερωτηματολόγιο ικανοποίησης γονέων και ειδικών

 

Το πρόγραμμα Εντατικής Αλληλεπίδρασης είναι μια προσέγγιση στην οποία ο  ειδικός είναι η βασική εκπαιδευτική πηγή καθώς χρησιμοποιώντας τις εκφράσεις προσώπου, τη φωνή και τη γλώσσα του σώματος εμπλέκει τον εκπαιδευόμενο σε μια εξελικτική ακολουθία δραστηριοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Οι δραστηριότητες αυτές παρέχουν στο άτομο  με επικοινωνιακές και μαθησιακές δυσκολίες  τη δυνατότητα να μάθει τις προ – γλωσσικές δεξιότητες της επικοινωνίας,  όπως είναι η αλληλεπίδραση με τους άλλους, η εναλλαγή σειράς , η χρήση και κατανόηση της βλεμματικής επαφής, η χρήση και κατανόηση των εκφράσεων του προσώπου και το μοίρασμα της προσοχής. Με σκοπό τη μελέτη της αποτελεσματικότητας του προγράμματος δημιουργήθηκαν 2 ερωτηματολόγια για γονείς και κλινικούς, τα ερωτηματολόγια αυτά έχουν ως στόχο τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την αποτελεσματικότητα της Εντατικής Αλληλεπίδρασης  σε κλινικά περιστατικά. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων θα διευκολύνει στον καλύτερο προγραμματισμό και εξέλιξη της μεθόδου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με  τον Δρ Ι. Βογινδρούκα vogindroukas@ieel.edu.gr,  ή με την κ. Χ. Τράντου  trantou.xrisi@gmail.com