Εκπαίδευση στο Αναπτυξιακό Προφίλ Κοινωνικής Επικοινωνίας (ΑΠΚΕ) Το Μοντέλο των Κύκλων  WEBINARS 2021-2022

Εκπαίδευση στο Αναπτυξιακό Προφίλ Κοινωνικής Επικοινωνίας (ΑΠΚΕ) Το Μοντέλο των Κύκλων WEBINARS 2021-2022

Το ΑΠΚΕ αποτελεί την ανανεωμένη εφαρμογή αξιολόγησης των διαταραχών κοινωνικής επικοινωνίας για παιδιά και εφήβους. Βασισμένο στην θεωρία του Μοντέλου των Κύκλων (Βογινδρούκας 2009), σκιαγραφεί το προφίλ δυνατοτήτων και δυσκολιών των ατόμων με δυσκολίες στην κοινωνική...
Εκπαίδευση στο Αναπτυξιακό Προφίλ Κοινωνικής Επικοινωνίας (ΑΠΚΕ) Το Μοντέλο των Κύκλων  WEBINAR 24/04/2021

Εκπαίδευση στο Αναπτυξιακό Προφίλ Κοινωνικής Επικοινωνίας (ΑΠΚΕ) Το Μοντέλο των Κύκλων WEBINAR 24/04/2021

Το ΑΠΚΕ αποτελεί την ανανεωμένη εφαρμογή αξιολόγησης των διαταραχών κοινωνικής επικοινωνίας για παιδιά και εφήβους. Βασισμένο στην θεωρία του Μοντέλου των Κύκλων (Βογινδρούκας 2009), σκιαγραφεί το προφίλ δυνατοτήτων και δυσκολιών των ατόμων με δυσκολίες στην κοινωνική...
Εκπαίδευση στο Αναπτυξιακό Προφίλ Κοινωνικής Επικοινωνίας (ΑΠΚΕ) Το Μοντέλο των Κύκλων  WEBINAR 24/04/2021

Εκπαίδευση στο Αναπτυξιακό Προφίλ Κοινωνικής Επικοινωνίας (ΑΠΚΕ) Το Μοντέλο των Κύκλων WEBINAR 25/04/2021

Βασισμένο στην θεωρία του Μοντέλου των Κύκλων (Βογινδρούκας 2009), σκιαγραφεί το προφίλ δυνατοτήτων και δυσκολιών των ατόμων με δυσκολίες στην κοινωνική επικοινωνία και παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο για τη συνεργασία και την αντίληψη των δυσκολιών από το ευρύτερο...
Εκπαίδευση στο Αναπτυξιακό Προφίλ Κοινωνικής Επικοινωνίας (ΑΠΚΕ) Το Μοντέλο των Κύκλων  WEBINAR 24/04/2021

Εκπαίδευση στο Αναπτυξιακό Προφίλ Κοινωνικής Επικοινωνίας (ΑΠΚΕ) Το Μοντέλο των Κύκλων Αθήνα 06/02/2021

Το ΑΠΚΕ αποτελεί την ανανεωμένη εφαρμογή αξιολόγησης των διαταραχών κοινωνικής επικοινωνίας για παιδιά και εφήβους. Βασισμένο στην θεωρία του Μοντέλου των Κύκλων (Βογινδρούκας 2009), σκιαγραφεί το προφίλ δυνατοτήτων και δυσκολιών των ατόμων με δυσκολίες στην κοινωνική...
Εκπαίδευση στο Αναπτυξιακό Προφίλ Κοινωνικής Επικοινωνίας (ΑΠΚΕ) Το Μοντέλο των Κύκλων  WEBINAR 24/04/2021

Εκπαίδευση στο Αναπτυξιακό Προφίλ Κοινωνικής Επικοινωνίας (ΑΠΚΕ) Το Μοντέλο των Κύκλων Αθήνα 07/02/2021

Το ΑΠΚΕ αποτελεί την ανανεωμένη εφαρμογή αξιολόγησης των διαταραχών κοινωνικής επικοινωνίας για παιδιά και εφήβους. Βασισμένο στην θεωρία του Μοντέλου των Κύκλων (Βογινδρούκας 2009), σκιαγραφεί το προφίλ δυνατοτήτων και δυσκολιών των ατόμων με δυσκολίες στην κοινωνική...